Kontakt

Årjängs Elmontage startades redan 1976.
2004 övertogs verksamheten av Mikael Dahlberg och Peter Fredriksson. Med 15 anställda i Årjäng samt Töcksfors är vi ett företag som jobbar med elinstallationer inom nybyggnad, ombyggnad, reparationer, industri, tele/datanät. Vi har en Electroluxbutik samt småel- och lagerförsäljning.

Årjängs Elmontage AB
Industrigatan 7
672 31 Årjäng

Telefon: 0573-71 19 30
E-post: info@elmontageab.com